Sistema Periòdic dels elements químics.

Coure


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Cuprum(llatí)- isla de Chipre Grup o columna: IB
Nombre atòmic: 29 Període o fila: 4
Símbol químics: Cu Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 63,54 Estructura electrònica: (Ar) 3d10 4s1

Dades del seu descobriment:
a.J.C Prehistòria

Característiques bàsiques:
Element de transició,situat entre els blocs s i p de la taula periòdica. Hom es coneix nou isòtops artificials. Cristal.litzat en el sistema cúbic, bé que poques vegades forma cristalls; sovint es presenta en formes arborescents o masses filiformes . De color rosa clar,en oxidar-se en presència de l'aire agafa un color marró.

Aplicacions pràctiques:
El coure es fa servi per a la fabricació de monedes etc...

Altres dades d'interès:
Els minerals de coure es divideixen en dos grups: els minerals sulfurats i els anomenats metamòrfics o oxidats.


Tornar a la taula.

Sara Arumí
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96