Sistema Periòdic dels elements químics.

Flúor


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Flúor, de fluere (llatí) -> fluir Grup o columna: VIIA
Nombre atòmic: 9 Període o fila: 1771
Símbol químics: F Estat natural: Gassos
Massa atòmica: 18,9984 Estructura electrònica: 2s2-2p5

Dades del seu descobriment:
Carl W. Scheele (Suecia) 1771.

Característiques bàsiques:
Flúor,Símbol:F, N. Atòmic:9, M. Atómica: 18.9984, València: -1

Aplicacions pràctiques:
El Flúor es fa servir per a la higene bocal.

Altres dades d'interès:
Cos simple de la família del clor.


Tornar a la taula.

Pere Gay.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96