Sistema Periòdic dels elements químics.

Franci


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Francia. Grup o columna: IA.
Nombre atòmic: 87 Període o fila: 7
Símbol químics: Fr. Estat natural: Líquid.
Massa atòmica: 223. Estructura electrònica: 7s1.

Dades del seu descobriment:
Marguerite Parey (França).1939.

Característiques bàsiques:
És el més pesant i el més actiu dels metalls alcalins. Les seves propietats són extrapolades de les dels altres alcalins.

Aplicacions pràctiques:
És l'element més electropositiu de tots.

Altres dades d'interès:
La seva valencia és 1.


Tornar a la taula.

Meritxell Aranda..
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96