Sistema Periòdic dels elements químics.

Hidrogen


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Hidrogeno (grec)-engendració d'aigua Grup o columna: IA
Nombre atòmic: 1 Període o fila: 1
Símbol químics: H Estat natural: gasós
Massa atòmica: 1'0079 Estructura electrònica: 1s1

Dades del descobriment:
1766 Henry Cavendish (Inglaterra).

Característiques bàsiques:
Té un sol protó al nucli i un electró al nivell d'energia 1s. Això explica que els àtoms d'hidrogen previnguin a un estat d'energia menys elevat i que s'aparellin per formar molècules d'hidrogen. És el més lleuger dels gasos.

Aplicacions Pràctiques:
Per la fabricació metamol i dels carborants sintétics.

Altres dades d'interès:
Espot reconvertir amb energia eléctrica. Representa grans avantatges com per la seva absencia de contaminació.


Tornar a la taula.

Elisabet Ramon.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96