Sistema Periòdic dels elements químics.

Hahni


Dibuix del Hahni.


Origen del nom: En honor de Otto Hahn Grup o columna: VB
Nombre atòmic: 105 Període o fila: 1970
Símbol químics: Ha Estat natural:
Massa atòmica: 18,9984 Estructura electrònica: 2s2-2p5

Dades del seu descobriment:
Carl W. Scheele (Suècia) 1771.

Característiques bàsiques:
Flúor,Símbol:F, N. Atómic:9, M. Atómica: 18.9984, València: -1

Aplicacions pràctiques:
El Flúor es fa servir per la higene vocal.

Altres dades d'interès:
Cos simple de la família del clor.


Tornar a la taula.

Pere Gay.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96