Sistema Periòdic dels elements químics.

Lantà


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Lanthano ( griego )=estar ocult. Grup o columna: IIIB.
Nombre atòmic: 57. Període o fila: 6.
Símbol químic: La Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 138'91. Estructura electrònica: Xe 5d1 6s2.

Dades del seu descobriment:
Va ser descobert per Cart G. Mosander ( Suècia ), l'any 1839.

Característiques bàsiques:
El Lantà és un metall trivalent i dúctil, de color gris, com el del ferro; compacte; pot ésser maleable; té una gran brillantor. És soluble; Es dissol en els àcids diluids amb desprendiment d'hidrogen. S'oxida molt rāpidament si està amb contacte amb l'aire. Existèixen disset isòtops, de masses compreses entre 126 i 144. S'obté a partir dels minerals de les terres extranyes.

Aplicacions pràctiques:
El Lantà es fa servir en aleacions pirofòriques i com a agent reductor.

Altres dades d'interès:
El punt de fusió del Lantà s'aconsegueix aplicant-li una temperatura de 920ēC, i el seu punt d'ebullició s'aconsegueix aplicant-li una temperatura de 3454ēC. La densitat del Lantà és de 6'18g/cm3.


Tornar a la taula.

Alumne Ignasi Saldrigas.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96