Sistema Periòdic dels elements químics.

Nitrogen


Estructura cristal.lina


Origen del nom: (griego) Grup o columna: 5b
Nombre atòmic: 7 Període o fila: 2
Símbol químics: N Estat natural: gasós
Massa atòmica: 14'0067 Estructura electrònica: 2s22p3

Dades del seu descobriment:
Nitron+geno (griego) es va descobrir el 1772 per Daniel Rutherford ( Inglaterra).

Característiques bàsiques:
Element químic no metàl-lic pertany al grup VA de la taula periòdica situat entre el carboni i l'oxigen. Gas incolor, inodor i insípid. Element lleuger. El nitrogen natural és format pels isòtops naturals i pels radioactius. El nitrat de Xill és el principal mineral que conté Nitrògen combinat.

Aplicacions pràctiques:

Altres dades d'interès:
Element molt lleuger, pertany al grup VA de la taula periòdica, no metàl-lic.


Tornar a la taula.

Guitart.X i Sànchez.R
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96