Sistema Periòdic dels elements químics.

Niobi


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Niobe filla de Tàntal-mitològic. Grup o columna: VB
Nombre atòmic: 41 Període o fila: 5
Símbol químic: Nb Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 92'91 Estructura electrònica: (Kr) 4d 5s

Dades del seu descobriment:
1801 Charles Hatchett (Anglaterra)

Característiques bàsiques:
Element pulverulent metàl·lic de color blanc. Té dotze isòtops diferents. Es troba als minerals niobita i euxenita; cristal·litza segons el sistema cúbic centrat al cos. Té molta conductivitat, és dúctil i és fàcil d'oxidar. És trivalent i pentavalent, però a la naturalesa n'hi existeix molt poc.

Aplicacions pràctiques:
Es fa servir per a la formació d'aliatges que tenen unes propietats refractàries i també anticorrosives.

Altres dades d'interès:
Les reserves més importants de niobi estan a Canadà, Brasil, Nigèria, Zaire i als Estats Units d'Amèrica. Hi ha molts jaciments a Sibèria però el que n'hi ha més està situat a la ciutat de Telemark (Noruega). Abans se li deia Columbi, però ara ja no té aquest nom.


Tornar a la taula.

Alumne:Enric Roig.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96