Sistema Periòdic dels elements químics.

Neón


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Neo (griego) -> nou Grup o columna: VII A
Nombre atòmic: 10 Període o fila: 1898
Símbol químics: Ne Estat natural: Gasseos
Massa atòmica: 20,183 Estructura electrònica: 2s2-2p6

Dades del seu descobriment: W.Ramsay y M. W. Travers (Inglaterra) 1898 --

Característiques bàsiques:
Neó, Simbol: Ne, N. Atómic: 10, M. Atómica: 20,183,

Aplicacions pràctiques:
Emprat junt amb agents conductors de corrent.

Altres dades d'interès:
Gas present en l'atmofera


Tornar a la taula.

Pere Gay.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96