Sistema Periòdic dels elements químics.

Oxigen


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Oxys+geno (griego) Grup o columna: 6B
Nombre atòmic: 8 Període o fila: 2
Símbol químics: O Estat natural: gasós
Massa atòmica: 15,9994 Estructura electrònica: 1s1 2p2 2p4

dades del descobriment:
Prové del Grec- engenerador de ácids es va inventar al 1774 per Joseph Priestley ( Inglaterra ).

Característiques bàsiques:
És gasós diatòmic, volum (part de l'atmosfera terrestre, element químic de símbol O.).
Priestley va establí les propietats principals, demostrà que existeix en l'aire i en l'aigua i va fer resaltar el seu paper en les combustions en la respiració, li donà el nom d'oxigen.

Aplicacions pràctiques:

Altres dades d'interès:


Tornar a la taula.

Xavier G.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96