Sistema Periòdic dels elements químics.

Osmi


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Osme (grec)-> olor. Grup o columna: VIII.
Nombre atòmic: 76. Període o fila: 6.
Símbol químics: Os. Estat natural: Sòlid.
Massa atòmica: 190.2. Estructura electrònica: 41 14- 5d6- 6s2.

Dades del seu descobriment:
El va descobrir Smithson Tennant. ( Anglaterra).1804.

Característiques bàsiques:
Es troba a la natura en estat metàl.lic, aliat amb l'Iridi en forma d' Iridosmina o Oscuridi segons les propietats diferenciades respecta als altres elements del grup llatí.

Aplicacions pràctiques:
Element metàl.lic de transcició, al qual pertany al grup del Platí.

Altres dades d'interès:
Les seves valències són:1.3.


Tornar a la taula.

Georgina Riera.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96