Sistema Periòdic dels elements químics.

NOM DE L'ELEMENT


Estructura cristal.lina


Origen del nom: on....... Grup o columna: gc.......
Nombre atòmic: na........ Període o fila: pf..........
Símbol químics: sq.......... Estat natural: en..........
Massa atòmica: ma.......... Estructura electrònica: ee..........

Dades del seu descobriment:
Escriu aquí............................... ........................................

Característiques bàsiques:
Escriu aquí............................... ........................................

Aplicacions pràctiques:
Escriu aquí............................... ........................................

Altres dades d'interès:
Escriu aquí............................... ........................................


Tornar a la taula.

NOM DE L'ALUMNE.........
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96