Sistema Periòdic dels elements químics.

Platí


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Platina, per el seu preu a la plata. Grup o columna: 8
Nombre atòmic: 78 Període o fila: 6
Símbol químics: Pt. Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 195,09 Estructura electrònica: (xe) 4f14 5d9 6s1

Dades del seu descobriment:
Es va descobrir a l'any 1735, el científic Antonio de Ulloa a Espanya.

Característiques bàsiques:
Es un element molt rar i és molt dur.

Aplicacions pràctiques:
Amb el Iridi forma aliatges molt durs per a fabricar termoaparells i les puntes de les plomes estilogràfiques.

Altres dades d'interès:
La valència és 2,4,5,6.


Tornar a la taula.

Carles Piferrer
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96