Sistema Periòdic dels elements químics.

Reni


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Rhenua (llatí)-> Río, Riu. Grup o columna: VIIB.
Nombre atòmic: 75. Període o fila: 6.
Símbol químics: Re. Estat natural: Sólid.
Massa atòmica: 186.2. Estructura electrònica: 4f14- 5d5-6s2.

Dades del seu descobriment:
El va descobrir W. Noddack, Tacke i O. Berg.( Alemanya). 1925.

Característiques bàsiques:
És un dels metalls de la tercera sèrie de transició. És un element rar que constitueix 10-3 ppm de l'escorça terrestre.

Aplicacions pràctiques:
El metall és aconseguit per transformació en perrenat amònic i reducció d'aquest amb Hidrògen en calent. És de color blanc d' argent amb llustre metàl.lic.

Altres dades d'interès:
Té una densitat de 21.02 gr/cm3 i és molt dúctil i mal.leable.


Tornar a la taula.

Georgina Riera.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96