Sistema Periòdic dels elements químics.

Radó


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Rodium emanation. Grup o columna: VIIIA
Nombre atòmic: 86 Període o fila: 6
Símbol químics: Rn Estat natural: gasós
Massa atòmica: (222) Estructura electrònica: 4f14 5d10 6s2 6p6

dades del descobriment:
1900 Friedrich Ernst Dorn (alemanya)

Característiques bàsiques:
En són coneguts 18 isòtops.
Es fa servir per fabricar tub radioactius. És un gas monoatòmic incolor. Es fa lquid a 71c, amb una densitat de vapor en condicions normals.

Aplicacions pràctiques:
En medicina i també emprat en estudis cinètics.

Altres dades d'interès:
És soluble en l'aigua i apreciadament en líquids.


Tornar a la taula.

Sara Arumí.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96