Sistema Periòdic dels elements químics.

Ruteri.


Estructura cristal.lina


Origen del nom: (llatí)- Rusia Grup o columna: 7
Nombre atòmic: 44 Període o fila: 5
Símbol químics: RU Estat natural: gasós
Massa atòmica: 101,07 Estructura electrònica: 4d7 5s1

dades del descobriment:
Prové del llatí, es va descobrir 1844 per Carl Klaus ( Rúsia )

Característiques bàsiques:
És constituit per Naturals estables, el metall és de color blanc i és dur.

. Aplicacions Pràctiques:
----------

Altres dades d'interès:
És constituït per una mescla de set isòtops Naturals estables.


Tornar a la taula.

Xavier Guitart.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96