Sistema Periòdic dels elements químics.

Sofre


Estructura cristal.lina


Origen del nom: sulphur (llatí) Grup o columna: VI
Nombre atòmic: 16 Període o fila: 3
Símbol químics: S Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 32.06 Estructura electrònica: (ne) 3s2 3p4

Dades del seu descobriment:
Va ser descobert A J.C a l'edat antiga.

Característiques bàsiques:
És un sòlid inodor i insípid, mal conductor de la calor i de l'electricitat.

Aplicacions pràctiques:

Altres dades d'interès:
Escalfat, es fon cap a 113 C i dóna un líquid groc clar, que després esdevé viscós i llustrós.


Tornar a la taula.

Maria Galvany
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96