Sistema Periòdic dels elements químics.

Tantal


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Tantal Grup o columna: 4
Nombre atòmic: 22 Període o fila: 4
Símbol químics: Ta Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 47,90 Estructura electrònica: 3d2-4s2

Dades del seu descobriment:

Característiques bàsiques:

Aplicacions pràctiques:

Altres dades d'interès:


Tornar a la taula.

Roger Pasarell
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96