Sistema Periòdic dels elements

Sistema Periòdic dels elements químics.

Tel·luri


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Tellus(llatí) -> Terra Grup o columna: VI A
Nombre atòmic: 52 Període o fila: 1789
Símbol químics: Te Estat natural: Sòlid
Massa atòmica: 127,60 Estructura electrònica: 4d10-5s2-5p4

Dades del seu descobriment: Franz Muller (Rumania), 1782

Característiques bàsiques:
Tel·luri, Simbol: Te, N. Atómic:52, M. Atómica: 127,60 , Valencia: -2,2,4,6.

Aplicacions pràctiques:
La aplicació més important del tel·luri és en metalúrgia, puix que forneix a l'acer, el ferro, el coure, el plom i l'estany excel·lents propietats mecàniques.

Altres dades d'interès:
El Tel·luri natural és constituït per una mescla de vuit isòtops, un dels quals (127Te) és radioactiu, amb una vida mitjana d' 1.2= 10 anys, amb masses que van de 120 a 130, i que determinen un pes atòmic de 127.60.


Tornar a la taula.

Pere Gay
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96