Sistema Periòdic dels elements químics.

Urani


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Urà (planeta) Grup o columna: III B
Nombre atòmic: 92 Període o fila:
Símbol químics: U Estat natural: sòlid
Massa atòmica: 238,03 Estructura electrònica: `(Rn) 5f,3 6d,1 7s,2

Dades del seu descobriment:
1789.Martin Klaproth (Alemanya)

Característiques bàsiques:
És un dels metalls de la família dels actínida i és l'element més pesant d'ocurrència Natural.

Aplicacions pràctiques:
L'urani densitat de produció d'energia nuclear ha d'ésser totalment lliure d'elements amb secció de la captura neutrònica gran, com ara Bor o Carboni.

Altres dades d'interès:
És, en general, un element reactiu, i es combina directament amb l'hidrogen, oxigen, sofre,halògens no-metalls.


Tornar a la taula.

Elisabet Ramón.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96