Sistema Periòdic dels elements químics.

Vanadi


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Vanadis (diosa escandinava). Grup o columna: VB.
Nombre atòmic: 23. Període o fila: 4
Símbol químics: V. Estat natural: Sòlid.
Massa atòmica: 50,942. Estructura electrònica: 3d3-4s2.

Dades del seu descobriment:
Nils Sefstrom (Suécia).1830.

Característiques bàsiques:
És un dels metalls de la primera sèrie de transició. És constituit per una mescla de dos isòtops. És el vint-i-dosé element més abundant de l'escorça terrestre.

Aplicacions pràctiques:
El metall és de color blanc d'argent, dúctil i tou, i pot ésser treballat amb facilitat tant amb calent com en fred. És emprat en les indústries del vidre i la ceràmica.

Altres dades d'interès:
Des del punt de vista químic, és estable en l'aire a temperatura ambient, i s'oxida ràpidament, amb formació de V2 Os a temperatura elevada. Es combina en calent amb la majoria dels no metalls.


Tornar a la taula.

Georgina Riera.
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96