Sistema Periòdic dels elements químics.

Xenó


Estructura cristal.lina


Origen del nom: Xenon (grec)= Extrany rar. Grup o columna: 0
Nombre atòmic: 54 Període o fila: 5
Símbol químics: Xe Estat natural: Gasós
Massa atòmica: 131.3 Estructura electrònica: Kr 4d10 5s2 5p6

Dades del seu descobriment:
W.Ramsay i M. W.Travers (Anglaterra).

Característiques bàsiques:
Els seus àtoms tenen les capes d'electrons completes.

Aplicacions pràctiques:
S'usa a l'electrònica (entre altres).

Altres dades d'interès:
És un gas molt car. S'aconsegueix per la destil.lació de l'oxigen.


Tornar a la taula.

Bartomeu Mas (Bartu).
Escola St. Lluís Gonçaga.
La Garriga.

Darrera revisió: octubre'96