En aquesta web hi trobareu una sèrie d'experiències relacionades amb l'art a Educació Infantil portades a terme amb nens i nenes de segon cicle d'Educació Infantil, en el CEIP Josep Pallach de Figueres.

Aquest treball, aquí recollit, només pretén ser un reflex del que es pot fer dins d'aquest camp amb nens i nenes petits. Ben segur que cada vegada som més escoles que en el seu treball visual i plàstic incloem el món de l'art dins les nostres programacions.

Si repassem quins són els continguts a treballar en la nostra etapa, fàcilment els trobarem experimentats en multitud d'obres d'artistes d'arreu del món. Els colors primaris, sempre presents en obres de Miró, Mondrian, Van Gogh, ...; les formes geomètriques, en quadres de Kandinsky, Calder, Miró, Klee...; les línies, en les creacions de Mondrian,... ; tècniques com el retallat, tan ben experimentat per Matisse o l'esquitxat, en les obres de Pollock.

El treball relacionat amb la pintura o art en general l'he treballat amb diversos enfocaments:

...Tallers: centrats en l'estudi d'un artista, on es coneixen aspectes de la seva vida i algunes de les seves creacions. Se seleccionen unes imatges de les obres en funció dels continguts a treballar (temàtica, colors, tècnica, formes,...). Es realitzen vàries sessions amb nens/es i en cada una d'elles es treballa un contingut, una tècnica,...

...Obra concreta: en funció del contingut/s a treballar es tria una obra/es d'un artista. S'observa, es comenta i s'analitza i també es dóna una petita informació sobre l'autor. Seguidament es proposa el treball a realitzar. Un exemple seria l'experiència sobre l'obra "Alguns cercles" de Kandinsky on es treballen continguts com el cilindre, el cercle i la tècnica de l'estampació.

...Temàtica: el treball se centra en un tema o en un sol contingut (color, la figura humana, les flors,...). S'observen i comenten representacions d'obres de diversos artistes relacionades amb aquests. Els nens/es tenen al davant diversos estils i tècniques sobre el mateix motiu.

...Creacions pròpies: els nens/es realitzen primer les seves pròpies obres utilitzant una tècnica, representant un tema,... i després es presenten les imatges de les obres de l’artista i s’observen les semblances, a partir d'aquí es descobreix un nou artista.

Les creacions dels nens no s'han de centrar en la còpia de les obres observades, han de ser tal com diu la paraula, "creacions" pròpies, totes elles valorades i apreciades i amb el seu estil personal. L'obra/s de l'artista ha de ser el punt de partida, el punt de reflexió inicial o final.

Un altre aspecte a tenir present és que no sempre cal centrar-nos en artistes coneguts, cal pensar també en els més propers. Ben segur que alguns creadors exposen les seves obres en Museus o altres llocs accessibles per als nostres alumnes. És bo poder contemplar-les directament i encara millor comentades pel propi artista o per un expert.

En el menú lateral hi trobareu una mostra d'alguns artistes que he treballat aquests darrers anys a la meva escola amb nens i nenes de 3, 4 i 5 anys. De cada un d'ells hi ha les experiències realitzades amb els alumnes, una senzilla biografia amb algunes imatges de les seves obres, una mica de bibliografia, algunes adreces de webs i petites curiositats.

Espero que sigui una pàgina que ajudi a fomentar una manera de treballar la plàstica a tots els nivells. Agrairia els vostres comentaris.

Teresa Bardera

 

mbardera@xtec.cat

 

Actualització Agost2006