...Una de les experiències sobre aquest artista es va enfocar com a taller, amb nens i nenes de P4 i P5.

Es va realitzar en tres sessions, una per setmana, d'uns 20 alumnes cada una.

La primera sessió va servir per introduir el pintor, explicar alguns trets de la seva vida i fer una visió ràpida d'algunes imatges de les seves obres amb un projector.

 

Seguidament ens vam centrar en l'obra Improvisació africana i els nens/es la van observar dient les seves impressions i observacions. Cal fer-los adonar del que està representat, de que té les poques formes i molts colors , de que aquests no representen els colors reals dels elements (fauvisme), ...

La proposta a realitzar va ser fer una pintura utilitzant colors vius com els de l'obra de Kandinsky, sense importar la relació amb els de la realitat, pintar amb els colors que més agradin i emplenant tota la superfície,...

 
 

 

...En la segona sessió es va observar una làmina del quadre Composició X, es va comentar el color negre del fons que feia ressaltar les formes, la quantitat de colors i formes representades, les nombroses coses que aquestes suggerien i el títol del quadre, com si d'una peça musical es tractés. També es comenta la importància que tenia la música en la vida de Kandinsky.

Les creacions dels alumnes també es van realitzar sobre un fons negre i tot retallant van crear formes amb papers de colors que van anar enganxant i realitzant així la seva pròpia "composició".

 

...La tercera sessió del taller es va centrar en l'obra Cel blau, una de les darreres creacions de Kandinsky.

Cada un dels elements pintats té molta riquesa de formes, colors i detalls. Els nens/es hi van veure representats tortugues, meduses, serps, senyors amb barrets, pops,...tot flotant sobre un cel blau.

La proposta a realitzar va consistir en triar una de les formes pintades en l'obra i omplir-la de color i/o formes. Es van utilitzar retoladors i ceres toves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Una activitat que es va portar a terme en una classe de P4, va partir del quadre de Kandinsky Alguns cercles. Es va mostrar una làmina que reproduïa aquesta obra i els nens i nenes van dir el que veien o els suggeria. Les respostes van ser divertides: pilotes, bombolles, estrelles, llunes, cercles,... També es va parlar del pintor que l'havia pintat, del seu nom i alguns detalls de la seva vida. Es va observar una foto per veure com era.

 

El treball a fer estava lligat amb l'àrea de llenguatge matemàtic, concretament amb el treball de les formes. A partir de diversos objectes de forma cilíndrica es van fer estampacionss sobre un fons negre. El resultat: cercles de diferents mides, gruixos, colors, plens, buits... Unes obres semblants a les realitzades per Kandinsky.

 

 
 

...Una altra obra de Kandinsky, Quadrats amb cercles concèntrics, va ser el punt de partida per treballar diversos conceptes: el color, el cercle i el quadrat.

El treball es va fer amb nens i nenes de P4. I es va partir de l'observació d'una làmina que representava el quadre. Cada alumne disposava d'un paper de forma quadrada on havia de dibuixar cercles de diferents colors, un dins de l'altre, començant per un petit i fent un cada vegada més gros.

Amb tots els cercles es va realitzar un gros mural. Semblava el mateix quadre pintat per Kandinsky.