...Les tres primeres activitats es van dur a terme en un taller de nens i nenes de P4 i P5. En la primera sessió es va introduir l'artista: qui era? què feia? on vivia?... Es van mostrar fotografies i es van projectar una selecció d'imatges de les seves obres que seguien la seva trajectòria com artista i la varietat de tècniques que havia experimentat.

També en la primera sessió es va observar un dels seus pocs retrats, pintat en la seva primera època: "Retrat d'una vaileta". La proposta a realitzar partia d'una fotocòpia incompleta del quadre que calia completar. Hi ha havia dues opcions de diferent nivell de dificultat, la primera era dibuixar totes les parts de la cara i la segona completar la meitat de l'obra (simetria).

 

 

 

...La segona sessió va consistir en recordar tot allò fet i parlat a la primera i realitzar un treball partint de l'observació d'algunes obres que tenen com a elements comuns les formes i els colors vius.

Sobre un suport blanc i utilitzant retoladors els nens/es van realitzar formes, símbols,... pintant-ho amb els colors utilitzats per Miró.

 

 

...La tercera sessió del taller va consistir en observar làmines dels quadres de les Constel·lacions i en fixar-se molt bé en els elements dibuixats: punts, ulls, triangles, formes que s'uneixen per línies, llunes, estrelles,...

El treball a fer va ser el dibuixar elements i símbols amb un llapis de cera grassa sobre un fons prèviament pintat amb pintura témpera molt diluïda.

 

 

...Aquesta experiència es va fer en una classe de P3.

Es van observar làmines dels quadres de la sèrie Blaus de Miró i es va proposar fer un mural semblant. Com que cada d'un dels quadres té una numeració: 1, 2 i 3 ; el nom triat per al nostre va ser "Blau 4".

Amb rodets i pintura témpera blava es va emplenar tot el fons d'un gros paper d'embalar. Una vegada sec es van anar col·locant punts i tires dibuixats i retallats pels nens/es allà on cada un triava. Una vegada tot col·locat i enganxat el mural es va penjar en el passadís de l'escola juntament amb altres treballs relacionats amb Miró.

 

...Aquesta activitat s'ha realitzat també en una classe de P3.

Després d'observar la quantitat de personatges que Joan Miró va crear en els seus quadres es va proposar de fer uns mòbils amb ells. Cada nen/a en va triar un i el va pintar amb retoladors i triant colors "que li agradaven" a Miró.

Una vegada pintats es van plastificar i es van penjar d'unes grans formes mironianes.

 

...Partint de l'observació d'algunes de les obres de Joan Miró de l'època més colorista es va proposar realitzar una creació pròpia tot dibuixant taques de colors i formes diverses amb ceres toves i emmarcar-les amb color negre. Una estampació amb esponja, utilitzant témpera molt líquida, va servir per cobrir tot el fons.

Aquesta activitat també la van realitzar nens i nenes de P3.