La latitud i l'ombra

Activitat feta amb la Wiris.