La vida quotidiana I

La família

Digues si les següents afirmacions sobre el matrimoni a Grècia són certes o falses.