La vida quotidiana I

L'educació

Tot seguit tens catorze enunciats referits a l'educació a Atenes o a Esparta. Escriu a l'espai "Atenes" o "Esparta" segons calgui.