La religió grega

Cultes i sacrificis

A continuació tens la definició dels diferents tipus de sacrificis que feien els grecs. Obre les finestres desplegables i associa a cada definició el tipus de sacrifici que li correspon.

1. Se sacrifica un animal domèstic, segons les preferències de la divinitat
(un gall, un porc, una cabra ...)
2. Sacrifici celebrat per tota la comunitat amb gran solemnitat
3. Sacrifici de cent bous, que són degollats, rostits i consumits pels fidels
4. Sacrifici d'un animal, que posteriorment és cremat del tot
5. Es dipositen aliments, com coques, pastissos, fruits o bé perfums damunt d'un altar
6. Sacrifici no cruent consistent a vessar un líquid (oli, vi, mel, llet ...) sobre un altar i beure'n la resta