Els objectius del cant coral a l'Educació Primària són: