... > continguts i activitats > mòdul 3 > els connectors: conjuncions

 

Els connectors: conjuncions
Tipus de conjuncions

Les conjuncions són nexes que connecten oracions i, de vegades, solament mots. Són de dues menes:

Tipus de conjunció
Exemples

Coordinades: enllacen elements iguals

Jo escriuré la carta

Oració 1

i

conjunció

tu la li donaràs

Oració 2

Subordinades: indiquen que una oració depèn de l'altra

No vull

O. 1 coordinada

que

conjunció

compris res

O. 2 subordinada

Conjuncions coordinades

Conjuncions

Significat

Nexes exemples

copulatives

Unió

i, ni

No menja ni dorm

adversatives

Contrarietat

però, ara bé, per contra, sinó

Parla bé l'anglès però no el sap escriure

disjuntives

Tria forçosa

o, o bé

Li compraré un llibre o bé el convidaré a sopar

continuatives

Continuïtat

altrament, a més a més, d'altra banda

No s'adona de res, a més la seva mare dissimula

distributives

Distribució

de l'acció

ni…ni, o…o, entre…entre, no solament…sinó que

Ni fa ni deixa fer


RECORDA:

I no es canvia mai en E

Ex. Geografia i història

O no es canvia mai en U

Ex. Tancat o obert?


Conjuncions subordinades

nexes

oració subordinada

que (conj)

subordinades substantives

Ex. Li agrada que plogui

que (pronom relatiu)

subordinades adjectives

Ex. Va conèixer una noia que era occitana

què (pronom interrogatiu)

subordinades substantives

Ex. No sé què volies dir-me


nexes

subordinades adverbials

exemples

on, allà on,

de lloc

Dinarem on t'agradi més

quan, mentre, després que, abans que, fins que

temporals

Jugarem a cartes quan arribis

com si, com, segons

modals

Ho faig com vares ensenyar-me

més …que, menys …que, tant…com, tan…com

comparatives

Aquest vi no és tan bo com deien

Prefereixo més guardar-lo que llençar-lo

si, posat que, en cas que, mentre que

condicionals

Si el vols compra'l de seguida

encara que, per més que, tot i que, mal que

concessives

Encara que m'ho prometis no et crec

de manera que, tant…que, tan… que

consecutives

El Barça s'esforça tant que , aquest any, ho aconseguirà

a fi que, perquè, per tal que,

finals

Et deixo el llibre perquè te'l llegeixis

(castellà: para que)

perquè, ja que, a causa que, com que

causals

Canvia de cotxe perquè és massa vell

( castellà: porque)

 

RECORDA:

1. no s'ha d'ometre la conjunció que

Ex. Et demano que vinguis

2. doncs NO és causal és consecutiu

Ex. Deu estar malalt doncs fa dies que no ve

Ex. Està refredada, doncs que no surti

3. posat que és condicional

Ex. Vindràs al cine posat que acabis la feina

4. perquè pot ser causal o final

Ex. No ve perquè està enfadat (causal)

Ex. Amaga-ho perquè sigui una sorpresa (final)

5. per què = per + pron. interg què

Ex. Digues per què ho vols

6. per què = per + pron, relatiu què

Ex. Va dir el motiu per què no venia al teatre


El "que"

El “QUE” és una paraula que té sobretot TRES valors sintàctics:

  1. Conjunció.
  2. Pronom relatiu.
  3. Pronom interrogatiu (què)
"Que" conjunció

Pot introduir les següents oracions subordinades substantives:

1. Li diré que t'ho regali

O. Sub. Subst. CD

2. M'agrada que siguis escriptora

O. Sub. Subst. SUBJECTE

3. La veritat és que l'havies convidada

O. Sub. Subst. ATRIBUT

4. Em feia por que no hagués perdut el tren

O. Sub. Subst. CN

5. No s'adona que ha perdut la raó

O. Sub. Subst. CR


"Que" pronom relatiu

QUE pronom relatiu (el qual, la qual, on, qui, prep + què), és un sintagma nominal, que va a continuació d'un nom (antecedent) al qual es refereix. Té l'avantatge que evita que la paraula s'hagi de repetir.

Exemple:

Et regalaré una moto. Hem vist la moto a la fira de Montjuïc.

Et regalaré una moto, que hem vist a la fira de Montjuïc.

Pronom Relatiu, CD (complement directe)


RECORDA:

QUE, pronom relatiu, es descobreix de seguida perquè es pot substituir per un altre pronom relatiu, com és “el qual”.

Ex. Et regalaré una moto, que hem vist a Montjuïc


"Què" pronom interrogatiu

El pronom interrogatiu QUÈ va sempre accentuat.

Ex. No sé què vols

Pronom Interrogatiu, CD (complement directe)UB Virtual © 2004