... > continguts i activitats > mòdul 2 > morfosintaxi. les preposicions

 

Morfosintaxi. Les preposicions
Preposicions àtones i tòniques

Preposicions àtones:

a
amb
de
en
per
per a

Preposicions tòniques:

simples

compostes

procedents d'adverbis

procedents de verbs

contra envers segons

sense

ultra

vers

cap a,

des de, fins a

dalt, damunt, darrere, davant, dessota, dins, dintre, sobre sota, vora.

+ de

abans de, arran de, després de, enfront de, enmig de, entorn de, fora de, prop de,

sense “de”

com, com a, quant a

a mitjan, durant, mitjançant, no obstant, tret de, salvat de,

Contracció de preposició i article

a + el = al

de + el = del

per + el = pel

per a + el = per al

a + els = als

de + els = dels

per + els = pels

per a els = per als

Ex. dóna-ho al gos

La capsa dels mocadors

corre pel carrer

això és per a tu

 

Caiguda de preposicions

1) Les preposicions a, amb, de, en se suprimeixen davant de la conjunció QUE

Ex. Estic esperant ( a ) que arribis

Ex. En tinc prou ( amb ) que m'ho prometis

Ex. M'adono ( de ) que estàs cansat

Ex. Treballava des ( de ) que tenia dotze anys

Ex. Confio ( en ) que ningú li ho digui

2) Les preposicions fins a i cap a perden la a:

•  Davant de la conjunció que:

Ex. Insisteix fins que t'escoltin

•  Davant de certs adverbis: allà, aquí, a prop, demà

Ex. Anàvem cap allà

•  Davant dels demostratius:

Ex. Van arribar fins aquella casa

Ús de les preposicions

Preposicions i complements verbals

a) RECORDA: el complement directe NO porta preposició a.
Ex. Acompanyeu el Sr. Torrent amb cotxe

b) RECORDA: el complement indirecte sempre porta preposició a o per a
Ex. Regala-ho a la teva filla / He comprat això per a ella

c)

COMPLEMENTS

PREPOSICIONS EXEMPLES

indirecte

a

L'Antoni ha escrit a la Maria

circumstancial

companyia

amb

L'Elvira viatja amb la seva mare

modal

en,

amb

Escriu la novel·la en anglès

Camina amb dificultat

temporal

a

Treballa a l'estiu

en

En tres anys ho va perdre tot

_

El dijous ve la Maria

per

Tornaré per Nadal

lloc

a + el / els /les…

ciutats i països

El despatx és al 5è pis

Ja hem arribat a França

en + demostratius + article indeterminat

Viu en aquella casa

Estudia en una universitat privada

mitjà locomoció

amb

en

Tornarem amb avió

Al matí van en bicicleta

complement de règim verbal

a

amb

de

en

Estava acostumat a tot

Ha xocat amb un arbre

Sempre parlava de tu

Pensa sovint en la tornada

Preposicions i infinitius

Preposicions + INFINITIU

Exemples

a

+ INFINITIU

Pensa a venir

de

M'agrada de passejar

M'agradaria ballar

 

Preposició + INFINITIU amb valor temporal:

EN + INFINITIU CORRECTE

Ex. En arribar a casa el gos m'espera

AL + INFINITIU INCORRECTE

Ex. Al arribar a casa el gos m'espera

Expressió de l'any

EXPRESSIÓ DE L'ANY

Exemples

en

en l'any 1974 va néixer l'Alícia

en el

en el 1969 l'Elvira era a Roma

- el

el 2003 la Maria va acabar la carrera de farmàcia

- l'any…

l'any 1900 es fundà la Lliga Regionalista

Per / per a

Per

ÚS

Exemples

PER + NOM

causa

Està malalta per la mala alimentació

temps

Véns per Nadal?

lloc

Corre per l'Empordà

PER + INFINITIU + ADVERBI

Corro per arribar abans

Ho volem per demà


Per a

ÚS

Exemples

PER A + NOM

destinatari

Enviarem regals per a tots (cast. para )

finalitat

El xarop va bé per a la tos

Com i com a

 

ÚS

Exemples

COM

igual que, com si fos

Cridava com una boja

COM A

en qualitat de

Us aviso com a amiga vostra

Algunes locucions prepositives

1. a causa de

Ex. És a l'hospital a causa d'una malaltia greu

2. degut a com a sinònim de a causa de NO ÉS CORRECTE

Ex. No vam anar de viatge degut al mal temps INCORRECTE

3. RECORDA que degut a és participi

Ex. L'èxit de l'autor és degut a un esforç continuat

Ex. Els maldecaps foren deguts a la meva inexperiència

4. sota no és substituïble per baix

Ex. El fill va quedar sota la protecció dels oncles

5. COMPTE NO confongueu:

•  en lloc de (en comptes de) és preposició. Ex. En lloc d 'en Lluís ha vingut en Miquel

•  enlloc (en cap banda) és adverbi. Ex. Enlloc s'està tan bé com a casa

6. a mitjan (cap a la meitat)

Ex. Tornarà a mitjan desembre


UB Virtual © 2004