... > continguts i activitats > mòdul 3 > morfologia dels pronoms relatius

 

Morfologia dels pronoms relatius
Oracions de relatiu

Les oracions de relatiu poden ser:

 1. adjectives (equivalen a un adjectiu).
 2. substantives (equivalen a un substantiu).

Oracions subordinades adjectives

El nexe, pronom relatiu, representa un element que apareix abans, anomenat antecedent.

 • Oracions subordinades adjectives especificatives: limiten l'extensió de l'antecedent.
  Exemple:
  Ex. Els seients dels convidats que vénen de Tarragona són a 1a fila 2.
  antecedent pronom relatiu
 • Oracions adjectives explicatives: afegeixen una informació no essencial de l'antecedent. Van entre comes.
  Exemple:
  Ex. Els seients dels convidats, que vénen de Tarragona, són a la fila 2
  antecedent pronom relatiu

Oracions Substantives de relatiu

NO tenen antecedent concret. El nexe, pronom relatiu, sol anar precedit d'un determinant, article o quantitatiu.

Ex. Els qui acabin abans tindran premi

(funció de Subjecte del SV tindran )


Pronoms relatius

Hi ha de dos tipus:

invariables

variables

QUE, QUÈ, ON, QUI

EL QUAL, LA QUAL…

QUE, relatiu àton, pot fer de:

SUBJECTE: Ex Tinc una casa que és modernista

COMPL. DIRECTE: Ex. La pel·lícula que veus és francesa

COMPL. CIRCUMS. TEMPS Ex. T'ho donaré el dia que facis 29 anys

QUE col·loquial:

A EVITAR PER ESCRIT

És una roba que se'n fan cortines

ÉS MILLOR DIR

És una fusta de què se'n fan mobles

Exemples:

És un home que no li pots dir res

És un home a qui no pots dir res

Som al poble que vàrem trobar en Carles

Som al poble on vàrem trobar en Carles

QUÈ, relatiu tònic, s'usa quan el relatiu va immediatament precedit d'una preposició.

Ex. L'ordinador amb què treballo

ON, relatiu adverbial: Indica lloc (equival a en què, en la qual …)

Ex. Va rehabilitar un convent on (en què/en el qual) va trobar ceràmica antiga

QUI, relatiu personal:

 • Sense antecedent, fa de nexe de les O. subordinades substantives de relatiu. Ex. Qui t'ha dit això és un mentider
 • S'usa, sovint precedit d'article, a les O. sub. substantives de relatiu. Ex. Han seleccionat els qui han arribat primer.
 • S'usa precedit de preposició. Ex. Hem rebut carta del noi a qui vas operar.

EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS, relatiu compost, és:

 • Sinònim del relatiu QUE a les O. explicatives. Ex. Els meus amics, els quals són generosos, m'han enviat llibres = Els meus amics, que són generosos, m'han enviat llibres.
 • Sinònim del relatiu tònic, QUÈ. Ex. L'afer del qual et parlava no m'agrada gens = L'afer de què et parlava no m'agrada gens.

  RECORDA

  Davant de preposició tònica, locució prepositiva, gerundi i infinitiu s'usa exclusivament el qual.

  Ex. Vaig trobar l'Elvira al carrer Ample travessant el qual vaig caure
 • Sinònim del relatiu personal qui precedit de preposició. Ex. El xofer contra el qual vaig xocar anava borratxo = El xofer contra qui vaig xocar anava borratxo.
 • Precedit de la preposició de, equival al relatiu possessiu castellà "cuyo". Ex. Una dona, la cara de la qual recordo, em va ajudar = Una dona, de la qual recordo la cara, em va ajudar (en castellà: Una mujer, cuyo rostro recuerdo, me ayudó).
 • LA QUAL COSA equival al castellà neutre "lo cual, lo que". Aquest relatiu és una forma reservada a un ús culte. Ex. La majoria protestava, la qual cosa em va molestar (en castellà: La mayoría protestaba, lo qual me molestó).

EVITA PLEONASMES COM:

 • Hem anat a la cafeteria on ens hi trobem cada vespre. ÉS MILLOR: Hem anat la cafeteria on ens trobem cada vespre.
 • Visitarem la casa on hi va viure el pintor. ÉS MILLOR: Visitarem la casa on va viure el pintor.
 • Hi havia un professor a qui li vàrem preguntar el problema. ÉS MILLOR: Hi havia un professor a qui vàrem preguntar el problema

EL QUE, LA QUE, ELS QUE, LES QUE, ús restringit.

 • NOMÉS ÉS CORRECTE quan l'article (el, la, els, les) es pot substituir pel demostratiu (aquell que, aquella que, aquells que, aquelles que, allò que) equivalent. Ex. La teva moto i la que tinc jo són iguals = La teva moto i aquella que tinc jo són iguals.
 • NO SÓN CORRECTES si equivalen als relatius EL QUAL, QUÈ, QUI. Ex. És una roba de la que en fan cortines. HEM DE DIR: És una roba de què/de la qual fan cortines.
 • Si es refereixen a persones és millor l'ús del relatiu personal qui. Ex. Els que porten samarreta vermella són anglesos. ÉS MILLOR DIR: Els qui porten samarreta vermella són anglesos

UB Virtual © 2004