... > annexos > morfosintaxi

 

Morfosintaxi

1.- tan, tant

* El mot tan s'utilitza per a les comparacions. Sempre va davant d'un adjectiu o d'un adverbi (traduït al castellà és: tan).

Ex. L'última novel·la de Saramago és tan interessant com la primera.

Treballa tan eficientment com sempre

* El mot tant indica quantitat. (traduït al castellà és: tanto)

Ex. M'agrada tant!

Ha corregut tant que ha quedat esgotada.

2.- quan, quant

* El mot quan indica temps. Podem substituir-lo per una altra expressió temporal com “el dia que”. (traducció al castellà: quando)

Ex. Quan vingui li diré la veritat = El dia que vingui li diré la veritat

* El mot quant indica quantitat. Es pot substituir per una expressió interrogativa com “quants n'hi ha?”, “quants diners val?”. (traducció al castellà: quanto?)

Ex. Quant val aquest llibre? = Quants diners val?

3 .- per, per a

* La preposició per sol anar davant d'un infinitiu.

Ex Per dormir necessito silenci

  • Davant d'adverbis s'usa generalment per.

Ex. Això val per sempre

Per ara anem força bé

  • Sentit temporal:

Per Nadal matarem el gall

  • Sentit de lloc (en castellà: por)

Ex. Es passejava per Barcelona

* La preposició composta per a sol anar davant de noms i pronoms (en castellà: para). Sintàcticament, acompanya el Complement Indirecte.

Ex. Tenim regals
per a tota la família
  CI
  • Pot usar-se també davant d'adverbis que expressen un termini en sentit de futur:

Ex. Has de tenir-ho llest per a demà.

Això és per a quan siguis gran

4.- perquè, per què, per a què

* Perquè és una conjunció causal i final

Ex. Me'n vaig
perquè he quedat amb una amiga
  causa (castellà: porque)

 

Ex. L'han contractada
perquè resolgui el problema
  finalitat (castellà: para que)

* Per què? Té sentit interrogatiu.

Ex. Per què no et quedes una estona?

* Per a què? és la preposició composta “per a” i el pronom interrogatiu “què”. Es pot substituir per l'expressió “Per a quina cosa?”

Ex. Per a què serveix això? = per a quina cosa serveix això?

5.- posat que

* Posat que sempre té sentit condicional

Ex. Acabaré la feina posat que em quedi prou temps = Acabaré la feina si em queda prou temps.

6. conte, compte, comte

* Cal evitar el castellanisme donar-se compte, que substituirem per adonar-se de...

Ex. No s'adonava que la seva filla s'havia fet gran

1.- La mare li explicava un conte cada dia

2.- Tingueu en compte que demà plourà

3.- El fill gran ha heretat el títol de comte


UB Virtual © 2004