ACTIVITAT 4

Bé, com ja heu vist, en les primeres filmacions la càmera restava quieta i enregistrava en un sol pla , en una sola presa i sense cap tipus de muntatge (pla seqüència).

El pla-seqüència és un pla de molta durada que esdevé en si mateix una seqüència; és una seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa i que conserva les unitats espacial i temporal.

Ara us toca a vosaltres fer com els pioners del cinema i enregistrar un pla seqüència d'una durada d'un o dos minuts per poder-lo ensenyar als vostres companys i companyes.

Endavant reporters!