ESCOLA D'ESCACS DE LA XARXA TELEMÀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA
ENTRAR AL CLUB
C L U B · C A V A L L · D E · X A R X A
Xarxa Telemātica Educativa de Catalunya
 
 
 
 

THERE CAN BE NO TRIUMPH,

WITHOUT LOSS

NO VICTORY,

WITHOUT SUFFERING

NO FREEDOM,

WITHOUT SACRIFICE.

El joc d'escacs és la vida. BOBBY FISCHER
VI Campeonato de España de Ajedrez Escolar por Internet
m      c      a      n      o      @      p      i      e      .      x      t      e      c      .      e      s