ELS OSSOS DE L' ESQUELET HUMÀ

 

QUÈ ÉS L' ESQUELET?

L' esquelet és el conjunt

de tots els ossos del cos humà.

 

 

 

 

 

 

COM SÓN ELS OSSOS ?

Els ossos poden ser de tres tipus:

Vegem-ne uns exemples:

 

LES FUNCIONS DE L' ESQUELET

 

L' esquelet té diverses funcions:

Per treballar l' esquelet

ELS OSSOS I LES ARTICULACIONS PRINCIPALS

 

CONEGUEM ELS OSSOS DEL NOSTRE ESQUELET

 

ELS OSSOS

DEL CAP

 

Els ossos del cap formen el crani i la cara.

  • A la cara hi ha els pòmuls i les mandíbules.
  • Els ossos del crani protegeixen el cervell.
  • L' os frontal i els ossos parietals formen part del crani.

 

 

 

 

 

ELS OSSOS

DEL TRONC

 

Els ossos del tronc s' agrupen a la columna vertebral i a la caixa toràcica.

  • La columna vertebral està formada per vèrtebres.
  • La caixa toràcica protegeix el cor, els pulmons,l' estòmac i el fetge.
  • Els ossos més importants són : les costellelles' l'estèrnum, les clavícules i els homòplats.

ELS OSSOS

DE LES

EXREMITATS

Les extremitats superiors són els braços i les mans, les extremitats inferiors són les cames i els peus.

  • Els ossos del braç són l' húmer, el cubit i el radi i els ossos petits de les mans.
  • Els ossos de la cama són el fèmur, la tíbia, el peroné i els ossos dels peus.

 

COM TENIR CURA DELS NOSTRES OSSOS

 

Observa el dibuix:

Més informació