FILOSOFIA A TRAVÉS DELS TEXTOS

Manel Codina
kant

Kant

1724-1804

   

 

Teoria de coneixement: Crítica de la Raó Pura

 

 

Kant: teoria del coneixement

Vídeo realitzat per l'Anna Ribas i Manel Codina en el confinament del 2020.

 

1. Objectius:

 

1.1 Demostrar que el coneixement necessari i universal és possible (superar l'escepticisme de Hume)

1.2 Demostrar la impossibilitat de la metafísica (el límit del coneixement)

 

10.1 Kant: Els límits de la raó humana

10.2 Kant: Entre el racionalisme i l'empirisme


2. Estètica transcendental (Sensibilitat):

 

2.1. Estudia la sensibilitat: Capacitat que tenim de ser afectats per les impressions sensibles.

2.2 Formes a priori de la sensibilitat: Espai i Temps. Fenomen: sensacions estructurades en l'espai i el temps.

2.3 Fonament de les matemàtiques com a ciència. L'objectiu de la geometria és l'espai, i el de l'aritmètica és el temps. En la sensibilitat es produeix la matematització de la realitat que podem observar en el món fenomènic.

 

10.3 Kant: L'espai com a condició de possibilitat de l'experiència

3. Analítica transcendental (Enteniment):

 

3.1 Estudia l'enteniment: Capacitat d'emetre judicis.

3.2 Conceptualització (formulació de judicis): Conceptes a posteriori, conceptes a priori (Categories). Les categories s'apliquen a tots els fenòmens que l'enteniment coneix; imprimint una determinada configuració al món fenomènic.

3.3 Fonament de la física com a ciència


4. Dialèctica transcendental (Raó):

 

4.1 Estudia la raó: Capacitat de relacionar judicis fins a arribar a raonaments cada vegada més abstractes.

4.2 La impossibilitat de la metafísica com a ciència: l'experiència sensible és el límit del coneixement. Us il·legítim de les Categories: aplicar a les coses en si mateixes el que només pot ser referit als fenòmens.

 

4.2.1 La raó: la recerca d'una unitat sistemàtica. La il·lusió comença quan la generalització es completa: incondicionat

4.2.2 Idees transcendentals. Tres tipus d'unitats absolutes: Jo (paralogismes), Món (antinòmies), Déu.

4.5 L'ús legítim de la raó:

 

4.5.1 Utilització de la sil·logística per ordenar progressivament i sistemàticament els judicis.

4.5.2 Utilització de les idees de la raó com objectes límits als quals hem d'aproximar-nos sense arribar mai.

5. "Gir copernicà":

De la mateixa manera que Nicolau Copèrnic ens va fer veure que el moviment dels astres era un moviment aparent, que depenien del moviment de la terra; Kant va considerar que tot el saber humà era configurat per les estructures apriòriques de la sensibilitat, enteniment i raó.

 

10.4 Kant: El límit del coneixement humà: el Noümen

10.5 Kant: Gir Copernicà

 

Llorenç Vallmajó Riera: Les roselles són vermelles o ultraviolades? Una aproximació a l'epistemologia kantiana

 

Ètica

 

 

Kant: Ètica

Vídeo realitzat per l'Anna Ribas i Manel Codina en el confinament del 2020.

 

 

1. L'ètica de Kant és una ètica formal. Crítica a les ètiques materials: empíriques, hipotètiques, heterònomes. L'ètica formal de Kant és: a priori, categòrica i autònoma. Es limita a senyalar com hem d'actuar (no el que hem de fer). Gir copernicà: és la llei el que determina el que és bo.

10.6 Kant: L'imperatiu és categòric i autònom

 

2. Imperatiu Categòric: "obra només segons una màxima tal que puguis voler al mateix temps que es torni en llei universal"

10.7 Kant: L'imperatiu categòric

 

3. La bona voluntat és l'única cosa indiscutiblement bona. Totes les qualitats humanes poden conduir al mal si no van acompanyades de bona voluntat.

10.8 Kant: La bona voluntat és l'única cosa indiscutiblement bona

 

4. La voluntat serà bona quan porti a una acció feta per deure. No és bona per la fi que pretén, o pel bé que aconsegueix. La bona voluntat es dóna quan els incentius racionals li importen més que les seves inclinacions personals.

10.9 La bona voluntat no es fonamenta en la utilitat

 

10.10 Kant: Mentir en cap circumstància és acceptable

 

 

5. Tres postulats de la raó pràctica: Llibertat de la consciència, la immortalitat de l'ànima i l'existència de Déu

 

10.11 Kant: La llibertat és una pressuposició necessària de la raó pràctica

 

Documental "La Aventura del Pensamiento" (Canal Encuentro): Fernando Savater