La socialització

 

Procés de socialització

Agents de socialització:

Menú principal

Correu

 

Català Español