Sant Jordi
Sant Jordi, patró de Catalunya
Sant Jordi, mŕrtir d'una llegenda
Diada del llibre i de la rosa
Recursos literaris
La festa arreu de Catalunya