Embarbussaments

En quin tinter tens tinta Anton?
- Tinc tinta en tots els tinters.