EVIDENTMENT...HEU D'ESPERAR QUE ES CARREGUIN ELS ARXIUS...PACIÈNCIA

POWERPOINTS

 

1- Processador de textos Word NADALES
1bis- Cant antistress 1- Nadala 1
EXEMPLES DEL CURS DE LA SGTI-D 101 2- Nadala 2
2- Unitats de mesura(Brugues) 3- Nadala3
3- La cobla (S.Brugues) 4- Bon any 2007
4- L'orquestra (S Brugues)  
5- Unitats de mesura (M.Escote)  
6- Anglès (big/small(M.Escote)  
7- Eines (Ana M Ribas)  
8-Jesús de Natzaret (E.Escalé)  
9- Els mitjans de transport (M.Porqueras)  
10- Oral comprehension (M.A. Torner) ALTRES

11- Festa de Carnestoltes (M.A.Torner)

1- Mujeres
12- Què representen els balls a la Festa Major (N Amat/A Morales/A Albornàr ) 2-Mundo PPT- Presentacione matemáticas en PPT
13- La Clara i les cireres (G Elias) 3- Amics d'Internet
14-El lleó i la lleona (M.C Almazan) 4- 3 Coses a la vida
15- Reciclar (Ana M. Arrabal) 5- Beneeix els meus amics
16- Animals en perill d'extinció (M. Camello) 6- Bon any(1)
17- Classes de vertebrats (J. Flores) 7- Pipi-Can Hereter/Sagrera
18- Mapes (M.A. Garcia)  
19- Reproducció dels animals (Martin J)  
20- La nutrició (Martín M.) (espera....tarda una estona)  
21- Ca la Maria (Plana M.)  
22- Aigua viva (Vivas J.A.)