Tot i més als JClic's ...Juga en línia
Clic del Centre d'interès
Mestres: Elaboració paquets de vocabulari temàtic.
Clic dels Trencaclosques
Mestres: Elaboració paquets per a treure partit de la Mavica.
Clic de la gravadora
Mestres d'EE i logopedes.
Clic de les fotos
Mestres: Elaboració paquets del nom dels nens i nenes de classe.

Clic de les accions
Activitats d'iniciació a l'estructuració de frases:100 accions bàsiques
Activitats d'iniciació al català per a alumnes nouvinguts o d'incorporació tardana.

DESCARREGA !!!
Clic de l'ABeCeDari o l'Ordre a l'inrevés
Aprendre l'alfabet i ordenar llistes de paraules.
Clic dels colors
Relacionar els noms dels colors.
SINERA
Clic de sons i nombres
Discriminació vocàlica, primers nombres i primeres paraules.
SINERA
Clic del ratolí
Inici del domini del ratolí.
SINERA
Clic de discriminació de vocals
Com poses els llavis?
Clic de discriminació de vocals 2
Discriminació, relació, lectura, còpia i escriptura de monosíl·labs.
Clic de llegir i escriure
Lecto-escriptura amb la família.
Clic dels nombres
Relacionar número i nombre de 0 a 5.
Clic dels nombres 2
Nombres de 0 a 1.000: trobar, copiar escriure.
Clic de les mides
Petit, mitjà i gran.
Clic de les posicions
Totes les posicions relatives: diferents graus de dificultat.
Clic posidiom
Totes les posicions relatives: diferents graus de dificultat en 5 idiomes.