CLISSAR VISUALITZACIÓ DE FRASES BÀSIQUES I ESTRUCTURACIÓ DE LLENGUATGE.