Seriació numèrica 0-100
  • Cadascuna de les taules de multiplicar és una sèrie numèrica que comença pel 0, amb 10 passos consecutius.
  • Tria la taula que correspon als salts numèrics a treballar.