Aprenc la taula del 10

Fàcil

Difícil

 
Es tracta de descobrir els 10 dibuixos amagats seguint els cercles per ordre. L'ordre és el dels productes de la taula de multiplicar triada. A la fàcil s'hi veuen únicament els números necessaris. A la difícil hi ha números trampa per a complicar la situació.