Aprenc la taula del 4

Fàcil

Difícil

 
Es tracta de descobrir els 10 dibuixos amagats seguint els cercles per ordre. L'ordre és el dels productes de la taula de multiplicar triada. A la fàcil s'hi veuen únicament els números necessaris. A la difícil hi ha números trampa per a complicar la situació.