RECURSOS PER A L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN UNA ESCOLA INCLUSIVA