01-12-11
Clissar
Visualitzador per a
l'estructuració de llenguatge

08-03-08
JClic dels pronoms personals forts i febles.

23-04-07
  
L'storyboard.
Discurs narratiu en diversos formats.
primera versió
15-07-2000

darrera
actualització
08-04-08
JClic de Logopedes.
Enregistraments en línia de pràctica fonètica.


27-09-05

SATI  NEE
20-03-06

 

Llicència d'Estudis A
curs 2004-2005.
Recursos didàctics i materials
d'estructuració de llenguatge, per a
la seva aplicació - distribució TIC.


19-11-04
JClic's
Juga amb els Clics en línia.
Ara!
SATI  NEE
28-04-03
Quídam, Estructuració de llenguatge
Estructuració de frases amb imatges
d'unitats d'informació.
Portada XTEC 29-06-04

+600.000
visites

> 2010

Dibuixos amagats: Educació
Especial, Infantil i Primària

Numeració, Sèries i
Taules de multiplicar

24-07-04
en obres !!!
Noves Activitats Clic

Paquets d'aprenentatges bàsics i de creació.

17-04-03
Fem la mona
Seqüències temporals i de mida amb la Mona de Pasqua.

03-03-03
Un ancoratge positiu
Tècnica antiestresssss per a mestres
UllPlà UllPlà UllPlà

07-12-03
Romànic: Sant Ramon de Penyafort
Visita virtual a l'església del Pla de Santa Maria


darrera
actualització
29-10-04
Barreres arquitectòniques

" ... mándeles copiar 100 veces
que esas cosas no se hacen ..."

J.M.Serrat: "A quien corresponda"

27-06-04
La Marlen's del Pla
Passejada auditiva i nostàlgica

El terme que m'envolta
Visita virtual a Construccions
de Pedra Seca
Taller d'arquitectura
Visita virtual al recinte de
La Fàbrica
del Pla de Santa Maria