JClic's
optimitzats a HTML5.

Funcionalitat d'enregistrament en línia recuperada. Cal tenir habilitat en el vostre navegador: permetre l'ús del micròfon.
Comprovat en Firefox Quantum 60.7.2esr (64 bits)

L'XTEC no es considera Lloc de Confiança.

En activar el micro del JClic veureu que a la pestanya parpallejarà un micro vermell 15', temps absolut d'enregistrament.
Podeu escoltar sense esgotar el temps.

 
JClic's
 
PROS̉DIA I T̉NIQUES

 

JClic de les Tòniques
...Les paraules tenen música.

Treball de la prosòdia per potenciar l'anàlisi auditiva i afavorir la conservació de la tira fònica.
Ajuda en el procés de classificació de paraules per l'accent: planes, agudes i esdruíxoles.

materials dels JClics
mftonica_imatges.pdf

perquè...


En el cas d'alumnes amb característiques de TEL expressiu, l'accent i el ritme suprasegmentals ens poden ajudar a activar l'evocació i la conservació de la tira fònica de la paraula.

les paraules tenen música.

A l'escola, quan parlem de les síl·labes i les comptem, cal entonar i picar les paraules amb ritme perquè la prosòdia, l'ACCENT i el RITME SUPRASEGMENTAL, son una característica fonamental en la nostra parla, que defineix i caracteritza cadascuna de les nostres paraules o emmissions verbals.

MEM̉RIA AUDITIVA

JClic d'Atenció i Memòria Auditives
... discriminació auditiva de bisíl·labes amb joc fonològic vocàlic.

Treball d'activació de l'Atenció Auditiva.
Treball d'exercitació de la Memòria Auditiva.
Discriminació auditiva de bisíl·labes amb joc fonològic vocàlic
Materials complementaris per treballar en paper que es poden descarregar lliurement de la web de l'autora.

mfataudi_lamina.pdf
JClic de Logopedes… Mestres d'EE, acollida i logopedes. Pràctica fonètica, enregistraments en línia.

JClic de Logopedes
… Pràctica fonètica, enregistraments en línia.

Fonemes vocàlics.
Fonemes consonàntics.
Per punt d'articulació, per sonoritat i per modus.
Grups consonàntics.

mflogop9_imatges.pdf
JClic de les Accions...Inici a l'estructuració de frases:100 bàsiques.

JClic de les Accions
... Inici a l'estructuració de frases:100 bàsiques.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats d'iniciació a l'estructuració de frases: 100 accions bàsiques en 3a persona singular del present.
Activitats d'iniciació al català per a alumnes d'incorporació tardana.
5 tipus d'activitats: Escolta i repeteix. Llegeix. Trencaclosques. Copia. Escriu al dictat amb suport visual i auditiu.

 
JClic dels Subjectes… Inici a l'estructuració de frases.

JClic dels Subjectes
… Inici a l'estructuració de frases.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola: activitats d'iniciació a l'estructuració de frases: noms i complements del nom.
Activitats d'iniciació al català per a alumnes d'incorporació tardana.

 
JClic dels Pronoms personals… Mestres d'EE, acollida i logopedes.

JClic dels Pronoms personals
… Mestres d'EE, acollida i logopedes.

Treball sistemàtic dels pronoms personal forts i febles a partir d'imatges d'escenes de clics

mfpronoms_imatges.pdf mfpronoms_imatges.pdf
JClic de Discriminació de vocals… Discriminació vocàlica en monosíl·labs.

JClic de Discriminació de vocals
… Discriminació vocàlica en monosíl·labs.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola: activitats d'iniciació a la lecto-escriptura.
Paquet de discriminació dels fonemes vocàlics tònics en monosíl·labs.
Paquet de discriminació de tots els fonemes vocàlics.
Educació infantil i primària.

 
JClic de Discriminació de vocals 2… Discriminació, lectura, còpia i escriptura.

JClic de Discriminació de vocals 2
… Discriminació, lectura, còpia i escriptura.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola: activitat bàsica de discriminació vocàlica amb monosíl·labs.
Reforç intuïtiu d'inici a la lectura. 5 paquets sonors:
*conscienciació fonològica *relacionar vocabulari imatge-nom *llegir *copiar *escriure

mfdiscri2_imatges.pdf
JClic de l'ABeCeDari o l'Ordre a l'inrevés… Aprendre l'alfabet i ordenar llistes.

JClic de l'ABeCeDari o l'Ordre a l'inrevés
… Aprendre l'alfabet i ordenar llistes.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola: Aprendre l'ordre alfabètic.
T'has fixa't mai que els dies de la setmana no estan ordenats alfabèticament?
I, què me'n dius dels ordinals?.

 
JClic de l'Eco… Mestres d'EE, acollida i logopedes.

JClic de l'Eco
… Mestres d'EE, acollida i logopedes.

1-Frases bàsiques: models auditius concrets de les primeres preguntes/fórmules que fem als/les alumnes (nom) o que han de fer (wc).
2-Per enregistrar: models lliures per a ser enregistrats al moment per la mestra/el mestre i ser enregistrades i comparades al moment per l'alumne.

 
aprenentatges inicials    
JClic del Ratolí… Inici del domini del ratolí.

JClic del Ratolí
… Inici del domini del ratolí.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola: activitats d'iniciació al treball amb l'ordinador. Domini de la coordinació viso-motriu amb el ratolí, educació infantil.
- activitats per a la comprensió de la funció del ratolí.
- activitats de coordinació viso-motriu amb el ratolí: traç vertical, horitzontal i oblic en els dos sentits.

 
JClic dels Trencaclosques… Mestres: Elaboració paquets per a treure partit de la Mavica.

JClic dels Trencaclosques
… Mestres: Elaboració paquets per a treure partit de la Mavica.

 
JClic de les Mides… Petit, mitjà i gran.

JClic de les Mides
… Petit, mitjà i gran.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Les tres mides bàsiques: petit, mitjà i gran. Dues mides més d'ampliació.
Activitat repetitiva amb so. Educació infantil.
- activitats de coordinació viso-motriu amb el ratolí: clicar i arrossegar.

mfmides_imatges.pdf
JClic dels Nombres… Relacionar número i nombre de 0 a 5.

JClic dels Nombres
… Relacionar número i nombre de 0 a 5.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats d'iniciació al llenguatge matemàtic relacionant número i nombre de 0 a 5.
Coordinació viso-motriu.
Educació infantil.

mfnombres_imatges.pdf
JClic dels Nombres de 0 a 10 i 100… Relacionar número i nombre amb marietes.

JClic dels Nombres de 0 a 10 i 100
… Relacionar número i nombre amb marietes.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats d'iniciació al llenguatge matemàtic: nombres del 0 al 10 i 100.
Coordinació viso-motriu.

 
JClic dels Números de 0 a 10 i 100… Relacionar número i nombre amb les mans.

JClic dels Números de 0 a 10 i 100
… Relacionar número i nombre amb les mans.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats d'iniciació al llenguatge matemàtic: números del 0 al 10 i 100.
Coordinació viso-motriu.

 
JClic dels Nombres 2… Nombres de 0 a 1.000,..., copiar i escriure.

JClic dels Nombres 2
… Nombres de 0 a 1.000,..., copiar i escriure.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats de números i nombres adreçades a educació primària i compensatòria.

mfnombco_imatges.pdf
JClic dels Colors… relacionar els noms dels colors.

JClic dels Colors
… relacionar els noms dels colors.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats d'iniciació a la lecto-escriptura amb els noms dels colors.
Relacionar, copiar o escriure al dictat.
Educació infantil.

 
JClic de les Posicions… Totes les posicions relatives, dos nivells.

JClic de les Posicions
… Totes les posicions relatives, dos nivells.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola: les diferents posicions d'un objecte en relació a un altre: damunt, sota, dintre, fora, esquerra, dreta, davant, darrera, lluny, a prop,...
Tres nivells de dificultat. Activitat reiterativa amb so.

mfposcat_imatges.pdf
JClic de Llegir i Escriure… Inici a la lectoescriptura

JClic de Llegir i Escriure
… Inici a la lectoescriptura.

Paquet d'activitats d'alguns dels primers aprenentatges que es fan a l'escola:
Activitats d'iniciació a la lecto-escriptura amb personatges de la família.
Coordinació viso-motriu confegint trencaclosques senzills.
Educació infantil.

 

JClic dels Centres d'interès 15 diferents!… Vocabulari temàtic del decurs de l'any

Centres d'interès.
Vocabulari temàtic

2003, Jornades: Taller de creació de materials per l’educació especial.

mfcin01escola_imatges.pdf  L’ESCOLA
L'escola

mfcin02fira_imatges.pdf  LA FIRA
La Fira

mfcin03castanyada_imatges.pdf  LA CASTANYADA
La castanyada

mfcin04tardor_imatges.pdf  LA TARDOR
La tardor

mfcin05nadal_imatges.pdf  EL NADAL
El Nadal

mfcin06hivern_imatges.pdf  L’HIVERN
L'hivern

mfcin07trestombs_imatges.pdf  3 TOMBS I CALÇOTADA
3 Tombs i Calçotada

mfcin08carnaval_imatges.pdf  EL CARNAVAL
El Carnaval

mfcin09lamona_imatges.pdf  LA MONA
La Mona

mfcin10primavera_imatges.pdf  LA PRIMAVERA
La primavera

mfcin11santjordi_imatges.pdf  SANT JORDI
Sant Jordi

mfcin12colonies_imatges.pdf  COLÒNIES I SORTIDES
Colònies i Sortides

mfcin13festaescola_imatges.pdf  FESTA DE L’ESCOLA
Festa de l'escola

mfcin13festaescola_imatges.pdf  LES VACANCES
Les vacances

mfcin15festamajor_imatges.pdf  LA FESTA MAJOR
La Festa Major

Activitats d'iniciació a la lecto-escriptura amb el vocabulari específic del decurs de l'any.
Activitats d'iniciació al català per a alumnes d'incorporació tardana.
Activitats de relacionar, trencaclosques, copiar o escriure al dictat.
utilitats  
JClic de la Gravadora… Mestres d'EE, acollida i logopedes.

JClic de la Gravadora
… Mestres d'EE, acollida i logopedes.

Clic per a fer servir l'ordinador com una gravadora de veu.

Clics, plantilles|descarrega'ls
en Clic 3.0

Clics, plantilles